Installation

Technology

Installation

The basic expectation from companies that organize conferences using interpreting cabins is their mobility, ease and speed of assembly/disassembly, as well as their lowest possible weight.

When it comes to KASOgroup interpreting cabins, their assembly or disassemly takes about 5 minutes when performed by 2 people.

Contact:

KASO Tadeusz Krawczyk
ul. Dębowa 8
32-031 Mogilany
Polska
TAX ID no.: 944-000-17-29

REGON No.: 350469645

Sales:

+48 501 333 256

Service:

+48 501 470 998
Innowacyjna gospodarka
Informujemy, że TADEUSZ KRAWCZYK KASO realizuje projekt w ramach działania 6.1 Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Unia europejska