CIEĽ

CIEĽ

CIEĽ

CIEĽ

Tlmočnícka kabína KASO group je samostatná jednotka, ktorá oddeľuje pracovný priestor tlmočníka v konferenčnej miestnosti.

Predpokladom tlmočníckej kabíny je zvuková izolácia medzi miestnosťou a tlmočníkom a medzi súčasne tlumočenými jazykmi.

Kontakt:

KASO Tadeusz Krawczyk
ul. Dębowa 8
32-031 Mogilany
Poľsko
DIČ: 944-000-17-29

IČO: 350469645

Predaj:

+48 501 333 256

Služba:

+48 501 470 998
Innowacyjna gospodarka
Informujemy, że TADEUSZ KRAWCZYK KASO realizuje projekt w ramach działania 6.1 Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Unia europejska