3-person cabins

Offer

3-person cabin

3-person cabin

Technical data:

external dimensions:
height: 2035 mm, width: 2475 mm, depth: 1670 mm
internal dimensions:
height: 2005 mm, width: 2415 mm, depth: 1610 mm
counter:
width: 2415 mm, depth: 505 mm - 1 pc
door /light/:
height: 1920 mm, width: 740 mm - 1 pc
windows /light/:
height: 840 mm, width: 690 mm - 5 pcs
wall:
height: 2005 mm, width: 805 mm - 4 pcs
roof:
width: 1670 mm, depth: 835 mm - 3 pcs
weight entire cabin:
ca. 178.5 kg
panel without glass pane:
ca. 13 kg
panel with glass pane:
ca. 15 kg
roof panel:
ca. 8 kg
door panel:
ca. 17 kg
counter:
ca. 10,5 kg

Contact:

KASO Tadeusz Krawczyk
ul. Dębowa 8
32-031 Mogilany
Polska
TAX ID no.: 944-000-17-29

REGON No.: 350469645

Sales:

+48 501 333 256

Service:

+48 501 470 998
Innowacyjna gospodarka
Informujemy, że TADEUSZ KRAWCZYK KASO realizuje projekt w ramach działania 6.1 Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Unia europejska